IFW LW/Inspire Shaders 
Texture Index 
This page is intended to be viewed in 1024 x 768 in 24bit color
Home Order   Mail Series Index Alpha Index

IFW Animated Series
 IFWBeamup  IFWChaser  IFWCounter  IFWCounter2  IFWDripDrop  IFWDotMatrix
 IFWFire  IFWHueRotate  IFWRain  IFWToon
               
IFW Architecture Series
 IFWBathTile  IFWBathTile2  IFWBricks  IFWConcrete  IFWFlagStone  IFWFloorTile
 IFWParquet  IFWPlanks  IFWOcttile  IFWOldBrick  IFWShingles  IFWSlateRoof
 IFWStainGlass  IFWStamped  IFWStamped2  IFWStamped3  IFWStucco
               
IFW Geometric Series
 IFWBranches  IFWChecks  IFWCircular  IFWCubes  IFWDashLine  IFWDimple
 IFWGrid  IFWHexes  IFWHexMesh  IFWHoneyComb  IFWJulia  IFWLinear
 IFWMandelBrot  IFWNewton  IFWRadial  IFWSpiral  IFWSpots  IFWSpots2
 IFWStar  IFWStripe  IFWThreeStripe  IFWTracer  IFWTriCheck  IFWTriTile
               
IFW Material Series
 IFWCrushed  IFWCrushed2  IFWCrust  IFWCubic  IFWDented  IFWEasyWood
 IFWEtched  IFWHardWood  IFWLeather  IFWLump  IFWMetal  IFWNewWood
 IFWPeened  IFWScratched  IFWWeave
               
IFW Miscellaneous Series
 IFWConfetti  IFWConfetti2  IFWDisturbed  IFWLissajou  IFWPlaid  IFWQuilt
 IFWTartan
               
IFW Natural Series
 IFWBlister  IFWCamo  IFWDirt  IFWElectric  IFWPlasma  IFWRipples
 IFWFireWall  IFWVortex  IFWWaves
               
IFW Organic Series
 IFWBozo  IFWBozo2  IFWCaustic  IFWCellular  IFWCrumple  IFWDinoSkin
 IFWFish  IFWFrogSkin  IFWIris  IFWMonster  IFWPastella  IFWScales
 IFWSinBlob  IFWTieDye  IFWVein  IFWWormVein  IFWWrinkle
               
IFW Real Series
 IFWAnisotropic  IFWBloom  IFWCD  IFWGlow  IFWGlint  IFWIrid
 IFWSkyMetal  IFWSpecular  IFWVelvet
               
IFW Space Series
 IFWBlast  IFWBoilerPlate  IFWCoriolis  IFWDeathStar  IFWFlare  IFWGasGiant
 IFWHull  IFWNurnies  IFWPipes  IFWPlanet  IFWSmear  IFWSmear2
 IFWStarField  IFWSwirl  IFWTerra  IFWWindows
               
IFW SpecialFX Series
 IFWCandyApple  IFWFaces  IFWFakely  IFWFakelyAxis  IFWFresnel  IFWOneTone
 IFWRainbow  IFWShow_XYZ  IFWSketch  IFWZBuffer
               
IFW Stone Series
 IFWAgate  IFWCrackle  IFWCracks  IFWfBm  IFWGranite  IFWGranite2
 IFWHetero  IFWHybrid  IFWMarble  IFWMultifractal  IFWNoise  IFWRidged
 IFWScar  IFWSediment  IFWStone  IFWTurbulent